Narkotikabekämpning utan narkotikahundar

Skriftlig fråga 2007/08:815 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 20 februari

Fråga

2007/08:815 Narkotikabekämpning utan narkotikahundar

av Lars Johansson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det torde råda en bred samstämmighet kring värdet av narkotikahundar i kampen mot narkotika, inte minst i tullsammanhang. Statsrådet besökte själv tullen i Malmö den 8 oktober i fjol och fick se narkotikahundar i aktion.

Nu riktas ett dråpslag mot Tullverkets narkotikahundar. Dessa ska nu försvinna och pensioneras både på Landvetters och på Skavstas flygplatser. Det finns tre narkotikasökhundekipage i Norrland på avvecklingslistan, de är placerade i Sundsvall, Umeå och Haparanda. Hur många av Tullverkets 50 hundar som försvinner är oklart. Enligt uppgift stod narkotikahundarna för 50 procent av tullens narkotikabeslag. Mellan åren 2001 och 2007 har till exempel narkotikasökhundarna stationerade i Sundsvall gjort sammanlagt 103 narkotikabeslag. Enligt tullens egna beräkningar så har hundarna i Sundsvall besparat samhället 2 138 000 kronor i kostnad.

Vidare så har flera av tullens narkotikahundar tillkommit genom sponsring. Hur ska borttagandet av de sponsrade hundarna kommuniceras med de ideella organisationer som samlat in pengar för att köpa in dessa? Riksförbundet för ett drogfritt Sverige skriver på sin hemsida: ”Priset för en narkotikahund kan variera väldigt och den första vi sponsrade tullen med kostade 195 000 kronor och hette Una. De andra vi var med och sponsrade låg på 50 000 styck. Totalt har vi varit med och sponsrat 8 nya hundar till tullen genom åren.” Ett alternativ till narkotikahundar är företaget Biosensor Applications biotekniska nos, som dock kostar ½ miljon styck.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra en minskning av antalet narkotikahundar i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-20 Anmäld: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-03-05 Besvarad: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)