Näringspolitiken och jobben i Gävleborg

Skriftlig fråga 2008/09:1030 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 12 juni

Fråga

2008/09:1030 Näringspolitiken och jobben i Gävleborg

av Raimo Pärssinen (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken måste gå hand i hand. Där jobbkrisen är störst behövs också den mest aktiva näringspolitiken.

I slutet av maj var 7 641 arbetslösa inskrivna vid arbetsförmedlingarna i Gävleborgs län, vilket motsvarar 4,4 procent av befolkningen. Gävleborg hade landets tredje högsta öppna arbetslöshet. Gävleborgs arbetslösa är 2 974 fler än i maj i fjol, en ökning med 1,7 procentenheter. Rikets arbetslöshet uppgick till 3,6 procent och har ökat med 1,6 procentenheter jämfört med maj 2008. Vid utgången av maj fanns 6 280 deltagare i program med aktivitetsstöd i länet, en siffra som motsvarar 3,6 procent av befolkningen 16–64 år vilket innebär en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med maj månad förra året. För riket var motsvarande siffror 1,9 procent, en ökning med 0,7 procentenheter. Gävleborg har landets högsta andel med aktivitetsstöd.

Därmed är Gävleborgs län det län i Sverige som har den högsta samlade arbetslösheten och borde vara i fokus för statsrådets näringspolitiska diskussioner och insatser.

Vilka näringspolitiska initiativ med bäring på näringsliv och företagande i Gävleborgs län avser statsrådet att vidta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-12 Anmäld: 2009-06-12 Besvarad: 2009-06-17 Svar anmält: 2009-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-17)