Näringspolitik mot arbetslösheten

Skriftlig fråga 2009/10:927 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 21 juni

Fråga

2009/10:927 Näringspolitik mot arbetslösheten

av Hans Olsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Sverige har en hög nivå på arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten har ökat under statsrådets tid som näringsminister, otillräckliga och felaktiga näringspolitiska åtgärder har vidtagits.

Arbetsförmedlingens statistik för maj 2010 visar på en ökande arbetslöshet i min hemkommun Borås och i hela Västra Götaland.

Vilka näringspolitiska initiativ avser näringsministern att ta för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten i Västra Götaland och i Borås?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-21 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)