Näringspolitik för Västerbotten

Skriftlig fråga 2008/09:138 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 24 oktober

Fråga

2008/09:138 Näringspolitik för Västerbotten

av Britta Rådström (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Västerbottens arbetsmarknadssituation har dramatiskt försämrats. I länet varslades 646 personer om uppsägningen i september och det är den högsta siffran sedan november 1992 då 763 personer i länet varslades

Inte mindre än 4 785 länsbor var öppet arbetslösa i september, en ökning med drygt 100 personer jämfört med samma månad ifjol. Antalet nyanmälda lediga platser minskade med 16 procent i september.

En politik för jobben kräver ett nära samarbete mellan arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken. Det är genom näringspolitiken som sysselsättningsproblem mer långsiktigt ska mötas och lösas. Med en bra näringspolitik kan strukturkriser och konjunktursvackor hanteras. Varslen i norra Västerbotten förefaller handla om mindre företag i tillverkningsbranscher.

Genom vilka näringspolitiska initiativ tänker statsrådet möta varsellavinen i Västerbotten och stimulera det regionala näringslivet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-24 Anmäld: 2008-10-24 Besvarad: 2008-10-29 Svar anmält: 2008-10-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-29)