Näringslivshämmande skattehöjning

Skriftlig fråga 2006/07:881 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 16 mars

Fråga

2006/07:881 Näringslivshämmande skattehöjning

av Birgitta Eriksson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I en kommande proposition hotas en grupp företag och företagare av en 32-procentig straffskatt. Skatten tas ut på trafikförsäkringspremier. Till de fordon som berörs utöver personbilar hör traktorer, lastbilar och olika motorredskap. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Maskinentreprenörerna, Näringslivets skattedelegation, Stockholms Handelskammare, Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Svenskt Näringsliv, Sveriges Försäkringsförbund, Sveriges Åkeriföretag, Volvo Personvagnar AB med flera har avstyrkt förslaget. Skattehöjningen kommer inte minst att drabba småföretagare i glesbygd med långa avstånd som sysslar med gods- och persontransporter.

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att mildra effekterna av denna näringslivshämmande skatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-16 Anmäld: 2007-03-16 Besvarad: 2007-03-21 Svar anmält: 2007-03-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-21)