Näringslivets roll i totalförsvaret

Skriftlig fråga 2018/19:615 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

När man läser direktivet till utredningen Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel (dir. 2018:64) är ansatsen väldigt bred, vilket är bra. Men när jag lyssnade på regeringens särskilda utredare, Elisabeth Nilsson, på Folk och Försvars seminarium uppgav hon att utredningen inte kommer att lägga förslag som innebär lagändringar annat än i ringa omfattning. Begränsningar av det slaget går inte att finna i direktiven. 

Därför vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Finns det en begränsning i utredningsuppdraget när det gäller att se över lagar och förordningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-03 Överlämnad: 2019-05-06 Anmäld: 2019-05-07 Svarsdatum: 2019-05-15 Sista svarsdatum: 2019-05-15
Svar på skriftlig fråga