Näringsdepartementets insatser med statliga investeringspengar

Skriftlig fråga 2013/14:411 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 11 februari

Fråga

2013/14:411 Näringsdepartementets insatser med statliga investeringspengar

av Jennie Nilsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Resurscentrum för kvinnor är ett viktigt verktyg för att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet. I DI den 10 februari granskas Tillväxtverkets satsning på Resurscentrum för kvinnor med 108 miljoner kronor. Regeringen beslutade om utbetalning av dessa medel i december 2012. Enligt Dagens industri har Tillväxtverket ingen rutin för att följa upp utlägg. Enligt uppgifter från Tillväxtverket begärs varken kvitton eller verifikationer in regelmässigt. Underlaget består i stället av huvudboksutdrag där det kortfattat framgår hur mycket pengar som gått till resor, löner, externa konsulter och utbildningar. Vem som rest vart och varför, vilka som deltog i utbildningen och vad konsulten uträttat framgår dock inte.

Jag har följande fråga:

Har näringsministern gjort det ställningstagandet att de medel som avsatts för dessa ändamål använts på ett effektivt sätt och att kontrollen varit tillräcklig och, om inte, vad avser näringsministern att vidta för åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-02-11 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-19 Svar anmält: 2014-02-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-19)