Närings- och industripolitik för jobb i Västra Götaland

Skriftlig fråga 2008/09:1178 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 27 augusti

Fråga

2008/09:1178 Närings- och industripolitik för jobb i Västra Götaland

av Birgitta Eriksson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I Västra Götalands län är 26,4 procent av de sysselsatta verksamma inom tillverkning mot 24,0 procent för riket i genomsnitt. Av de 25 största arbetsgivarna i länet 2008 var följande privata arbetsgivare: plats nr 3 Volvo Personvagnar, plats nr 8 Saab Automobile AB, plats nr 15 Volvo Powertrain AB, plats nr 19 Volvo Lastvagnar AB och plats nr 21 Ericsson AB. Volvokoncernen och Saab intog alltså en central roll och torde även göra det för tillverkande underleverantörsföretag.

Arbetslösheten växer snabbt i Västra Götaland. Det är uppenbart att närings- och industripolitiken är oerhört väsentlig för arbetsmarknadsutvecklingen. Industriell förstörelse kommer att drabba Västra Götaland mycket hårdare än andra län.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att skapa nya och fler jobb inom industri och tillverkning i Västra Götaland?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-08-27 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-10 Svar anmält: 2009-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-10)