Narconon

Skriftlig fråga 1997/98:575 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:575 av Carina Hägg (s) till socialministern om Narconon

Att scientologerna är mycket välorganiserade och med starka resurser är ett faktum som sattes i fokus när Sveriges regering efter påstötningar valde att hemligstämpla den s.k. scientologibibeln. Regeringens beslut grundade sig på sekretesslagen 2 kap. 1 § som hänvisar till Sveriges mellanfolkliga förbindelse. Även själva underlaget för regeringens beslut har hemligstämplats.

Scientologerna bedriver en verksamhet uppdelad på många grenar. Det handlar bl.a. om rekryteringsföretag, skola och barnomsorg samt färganalyser. Men min erfarenhet säger att scientologerna också vänder sig till drogmissbrukare, även intagna i kriminalvården. Det sker via Narconon som är en etablerad "länkrörelse" för drogmissbrukare som bildades av William Benittes i USA utifrån en teknologi framtagen av scientologernas grundare L Ron Hubbard. Narconon har funnits i Sverige i 25 år och firade sitt jubileum i Blå Hallen i Stockholms stadshus förra året.

Dock har det visat sig svårt att få fram uppgifter om behandlingsresultat och omfattningen av samhällsstöd. Jag ser det dock viktigt med ett klargörande av regeringens syn på sektbaserad vård.

Min fråga till regeringen är om denna avser att minska samhällets stöd till sektbaserad vård inom Narconon.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-03-17 Anmäld: 1998-03-23 Besvarad: 1998-03-25
Svar på skriftlig fråga