namn på valsedlar

Skriftlig fråga 2001/02:1496 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 12 augusti

Fråga 2001/02:1496

av Krister Örnfjäder (s) till statsrådet Britta Lejon om namn på valsedlar

I Kalmar län har under våren i år personer fått sina namn på en valsedel utan att de blivit tillfrågade. Detta gäller ett parti som inte registrerats hos länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen i Kalmar finns inga lagliga möjligheter att få sitt namn struket, om inte det parti som ansvarar för valsedeln självmant gör detta.

Detta förfaringssätt är säkerligen korrekt, men inte rätt mot enskilda personer. Det måste vara varje människas okränkbara rätt att själv avgöra om man vill stå på en valsedel för ett politiskt parti. Om våra lagar inte i dag skyddar enskilda personer så är min uppfattning att vi måste ändra lagen så att detta inte kan ske i framtida val. Det kan inte vara rimligt att det finns en skillnad i bedömningen beroende på om partiet registrerat sig hos länsstyrelsen eller ej.

Vad avser statsrådet Britta Lejon att vidta för åtgärder så att enskilda personer inte ska kunna föras upp på valsedlar utan att vara tillfrågade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-12 Besvarad: 2002-08-22 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-22)