Myndighetsstruktur i Östersund

Skriftlig fråga 2006/07:1601 av Andnor, Berit (s)

Andnor, Berit (s)

den 31 augusti

Fråga

2006/07:1601 Myndighetsstruktur i Östersund

av Berit Andnor (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I ett internt projekt har Näringsdepartementet sett över verksamheterna och organisationen för Glesbygdsverket, Verket för näringslivsutveckling och Institutet för tillväxtpolitiska studier. Målet har, enligt Näringsdepartementet, varit att ta fram förslag för att skapa en effektiv myndighetsstruktur för operativt och kunskapsmässigt stöd inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken. Resultatet av översynen innebär att Glesbygdsverket och Nutek slås samman till en ny myndighet och att ITPS blir en ny myndighet.

Glesbygdsverket lokaliserades i början av 1990-talet till Östersund. Även nuvarande ITPS lokaliserades i sin tidigare form dit. I samband med försvarsbeslutet och nedläggningen av garnisonen i Östersund flyttade ytterligare delar av ITPS till Östersund. Därutöver omlokaliserades delar av Nutek till Östersund. Syftet med detta var att kompensera bortfallet av arbetstillfällen, men också att skapa goda förutsättningar för det viktiga regionapolitiska utvecklingsarbetet.

Utredningsförslaget inger oro. Dels för att den så kallade effektiviseringen och privatiseringen av verksamheten kommer att leda till att verksamheten i Östersund flyttas till Stockholm, dels för att kunskapen och kompetens inom det regionalpolitiska utvecklingsområdet kraftigt kommer att uttunnas. Följden för Östersunds del skulle bli en förlust av ca 90 arbetstillfällen. Tidigare effektivisering genom nedläggning av Arbetslivsinstitutet innebar 30 förlorade arbetstillfällen för Östersunds kommun.

Avser näringsministern att i Östersund behålla de arbetstillfällen som i dag finns inom nuvarande Glesbygdsverket, delar av Nutek och ITPS?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-31 Anmäld: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-14 Svar anmält: 2007-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-14)