Myndighetsrutiner i samband med hedersrelaterat våld

Skriftlig fråga 2021/22:572 av Johan Hedin (C)

Johan Hedin (C)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Hedersrelaterat våld har ingen plats i ett civiliserat samhälle. Det är oacceptabelt att individer utsätts för hot, hat och våld i ett sammanhang som för många ska vara det allra tryggaste – den egna familjen. Samhället måste kraftigt markera mot hedersvåld och stå upp för varje individs rätt att få leva sitt liv på sina egna villkor.

Under den gångna mandatperioden har Centerpartiet, tillsammans med regeringen, framfört en rad viktiga förslag som framgent kommer att få effekt i samhällets arbete mot hedersrelaterat våld. Men det är också viktigt att se till de åtgärder vi redan i dag kan vidta för att förhindra denna typ av brottslighet och skydda de utsatta.

I detta arbete har våra myndigheter en viktig och central roll. Det är därför mycket oroväckande att ta del av den rapportering som skett avseende att svenska domstolar, socialtjänst och polis vid upprepade tillfällen röjt eller på andra sätt hanterat ärenden kopplade till hedersutsatta flickor på ett otillfredsställande och för offren rent livsfarligt sätt. Om det som rapporteras stämmer, att flickor både försvunnit och mördats som ett resultat av att myndigheterna röjt deras adresser eller andra känsliga uppgifter, är detta självfallet helt oacceptabelt. Det är uppenbart att det krävs ett bättre ledarskap kring dessa bokstavligt talat livsviktiga frågor.

Med anledning av detta är min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att säkra att regeringens och myndigheternas arbete för att skydda hedersutsatta offer och drabbade framgent sker på ett tillfredsställande sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-09 Överlämnad: 2021-12-10 Anmäld: 2021-12-13 Svarsdatum: 2021-12-27 Sista svarsdatum: 2021-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga