Myndigheters användning av öppen källkod

Skriftlig fråga 2007/08:738 av Sigfrid, Karl (m)

Sigfrid, Karl (m)

den 8 februari

Fråga

2007/08:738 Myndigheters användning av öppen källkod

av Karl Sigfrid (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Den nederländska regeringen har påbörjat ett arbete med att sänka sina mjukvarukostnader genom att använda öppen källkod och öppna standarder. Genom att kunna välja mellan fler leverantörer vid inköp av programvara och service ökar konkurrensen och priserna kan pressas. Enligt en nyhetsartikel från Techworld Open Source förväntas den nederländska regeringen spara 45 miljoner kronor enbart genom att låta hanteringen av ett fastighetsregister ske med programvara med öppen källkod.

Myndigheter och andra statliga organisationer använder sig av en mängd olika programvaror för att kunna utföra sina uppgifter, lagra resultatet samt kommunicera med medborgarna. I de fall där proprietär programvara används är risken att man låser fast sig i format som blir dyra att ersätta i framtiden, samt indirekt kräver att medborgarna köper dyr programvara för att kunna ta del av informationen. Exempel på detta är när proprietära dokumentformat används eller då webbapplikationer kräver Internet Explorer vilket utelåser alla som använder andra webbläsare, eller operativsystem där Internet Explorer inte är tillgängligt. Risken är att stat och myndigheter snedvrider programvarumarknaden och ensidigt gynnar enskilda företag ifall proprietär programvara används i stor utsträckning.

Med anledning av ovanstående är min fråga vilka initiativ statsrådet avser att ta för att undersöka vilka förbättringar och kostnadsbesparingar öppen källkod och öppna standarder kan innebära för myndigheter och enskilda.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-08 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-18 Svar anmält: 2008-02-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-18)