Myndighet med ansvar för teckenspråkig kultur

Skriftlig fråga 2012/13:616 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

den 20 juni

Fråga

2012/13:616 Myndighet med ansvar för teckenspråkig kultur

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Det finns i dag ingen myndighet med övergripande ansvar för den teckenspråkiga kulturen, vilket bland annat organisationen We Sign uppmärksammat.

Kulturrådet har inom ramen för sitt nuvarande uppdrag inte möjlighet att ta på sig detta uppdrag, och Myndigheten för tillgängliga medier har endast uppdraget att distribuera översatt litteratur.

Riksteaterns Tyst Teater bär en del av det nationella uppdraget, men då som en del av Riksteaterns uppdrag.

På Kulturdepartementet hanteras dessa frågor under ”funktionsnedsättning” trots att de är språk- och kulturfrågor. 

Det är flera frågor som behöver få en bättre behandling: förbättrad nationell kompetens avseende svenskt teckenspråk, dövas kultur, teckenspråkig identitet samt teckenspråkigt kulturliv och kulturarv.

Kulturrådet borde vara en lämplig myndighet för att hantera dessa frågor men behöver då få ett tydligt uppdrag.

Min fråga till kulturministern är därför vilka åtgärder ministern tänker vidta med anledning av ovanstående.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-20 Anmäld: 2013-06-24 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-26)