Myndighet för jakt och viltvård

Skriftlig fråga 2017/18:533 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Enligt en ny rapport från SLU har den svenska jakten ett värde på 4,5 miljarder kronor. Jakten är djupt rotad i Sveriges landsbygd och förtjänar att uppmärksammas dels för den goda jaktetik som svenska jägare har, dels för de många ideella viltvårdsinsatser som görs.

Jakten hotas runt om i landet på många sätt – dels av stora rovdjursstammar men också av nya sjukdomar såsom CWD och afrikansk svinpest samt av höga cesiumhalter. Det finns även ett problem med organisationer och djurrättsaktivister som försvårar och förhindrar den lagliga jakten.

Kompetensen mellan landets viltförvaltningsdelegationer är väldigt varierande, vilket riskerar att medföra att jaktfrågor bedöms på olika sätt i olika delar av landet. Många klövviltsstammar börjar dessutom bli väldigt stora och behöver hanteras under en gemensam organisation. Det finns även anledning att fundera på hur framtidens arbete med vapenlicenser ska hanteras.

Därför vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht: 

 

Är det inte på tiden att jakt och viltvård får en egen myndighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-21 Överlämnad: 2017-12-22 Besvarad: 2018-01-05 Sista svarsdatum: 2018-01-05 Anmäld: 2018-01-16
Svar på skriftlig fråga