Myggbekämpning vid Nedre Dalälven

Skriftlig fråga 2018/19:452 av Lina Nordquist (L)

Lina Nordquist (L)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Nu smälter snön. Med årets första översvämning av Nedre Dalälven närmar sig värme och sommarsol, men även en invasion av stickmyggor.

I Nedre Dalälven har antalet infångade stickmyggor varit bland de högsta i världen. Invasionen sätter människorna i husarrest. Detta slår mot näringsliv, mot turism och mot barns och vuxnas vardagsliv. Människor måste hålla sig inomhus, djur svänger med svansarna och betar bara så långt deras halsar når. Där fåren ligger ned för att skydda sig – där är det inte roligt att leva.

Kommunerna i Dalälvsområdet har en löpande överenskommelse om just myggbekämpning, men staten genom Naturvårdsverket innebär en återkommande osäkerhet. Detta försvårar för människor att leva i områdena med bibehållen livskvalitet och sinnesro.

En möjlig väg framåt vore att Naturvårdsverket ges direktiv att överväga treåriga tillstånd för effektiv stickmyggbekämpning i de mest drabbade områdena. En annan möjlighet vore att öronmärka resurser till effektiv myggbekämpning för att ge människorna vid Nedre Dalälven trygghet och möjlighet till långsiktig planering.

Med anledning av ovanstående frågar jag miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder är regeringen beredd att ta för att underlätta en effektiv och långsiktig myggbekämpning omkring Nedre Dalälven?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-25 Överlämnad: 2019-03-26 Anmäld: 2019-03-27 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga