myggbekämpning i Österfärnebo

Skriftlig fråga 2002/03:647 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 10 mars

Fråga 2002/03:647

av Owe Hellberg (v) till miljöminister Lena Sommestad om myggbekämpning i Österfärnebo

Utvecklingsgruppen i Österfärnebo har i ett brev till miljöministern bett att regeringen ska avsätta tillräckligt med pengar så att myggbekämpningsprogrammet kan fortsätta. Myggbekämpningen vid nedre Dalälven är ingen försöksverksamhet för generell myggkontroll utan en nödvändighet för att området ska vara beboeligt. Området är centralort för landets stickmygg och ingen annanstans i Sverige finns lika stora förekomster. Därför är det inte en kommunal angelägenhet att begränsa problemet utan ett riksintresse. Den bortgångne miljöministern Kjell Larsson lovade, vid sitt besök den myggrika sommaren 2000, ett fortsatt stöd. Han ansåg att Färneboborna aldrig skulle behöva uppleva något liknande igen. Det kan bli följden om regeringen inte skjuter till ytterligare medel för projektet. Gruppen oroas över att det ännu inte är klart med mer än 2,1 miljoner kronor trots att behovet är 4 miljoner för att klara en bekämpning motsvarande förra årets insatser. Projektet ska pågå till år 2006. Då ska våtmarkerna vara kartlagda och behovet av besprutning kan bedömas fullt ut. Utvecklingsgruppen anser att forskarna arbetat professionellt och visat att BTI-användningen fungerar, men att projektet måste utvecklas så att bekämpningsmedlet får användas i större skala innan ett slutligt beslut tas. Med anledning av det ovan anförda, ställer jag följande fråga till miljöminister Lena Sommestad:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att fullt ut genomföra en likvärdig insats mot myggbekämpningen i nedre Dalälvsområdet som tidigare genomförts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-03-10 Anmäld: 2003-03-11 Besvarad: 2003-03-19 Svar anmält: 2003-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-03-19)