Myggbekämpning i Österbybruk och Heby

Skriftlig fråga 2014/15:41 av Sanne Eriksson (S)

Sanne Eriksson (S)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Varje år drabbas nedre Dalälvsområdet av stora problem med mygg. Det har gäckat kommunerna under lång tid. För Uppsala län är problemen stora i bland annat Österbybruk men framför allt i Heby som drabbas värst. Problemen kan vara så stora att det i vissa områden är helt omöjligt att gå ut på grund av översvämningsmyggen. Det handlar inte om ett extra obehag utan det handlar om ett problem som gör vardagen helt omöjlig.

Den förra regeringen sänkte ambitionerna för myggbekämpningen genom att sluta planera för årliga stöd till de drabbade kommunerna. I stället har man de senaste åren fått hoppas på stöd när problemen väl brutit ut.

Därför är det aningen oroande att den nya regeringen valt att göra på samma sätt. Dessutom har man aviserat att bekämpningsmedlet BTI ska sluta användas utan att det riktigt finns något tydligt alternativ. Det är viktigt att bekämpningen av myggen sker med så miljövänliga metoder som möjligt. Insikten av detta torde göra det tydligt att det krävs långsiktighet i planerandet av myggbekämpningen, och resurser behövs för att på allvar utreda för- och nackdelar med befintliga metoder.

Min fråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson är därför:

Vilka åtgärder avser klimat- och miljöministern att vidta för att både kort- och långsiktigt stödja myggbekämpningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-10-30 Överlämnad: 2014-10-30 Anmäld: 2014-11-04 Svarsdatum: 2014-11-12 Sista svarsdatum: 2014-11-12
Svar på skriftlig fråga