Mygg i Nedre Dalälven

Skriftlig fråga 2015/16:782 av Patrik Lundqvist (S)

Patrik Lundqvist (S)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Förekomsten av översvämningsmyggor i Sverige ökar, inte enbart runt det störst drabbade området runt Nedre Dalälven, där det sprider sig till allt större areal, utan också på andra håll runt om i Sverige. Efter lite stök och strul under 2015 kunde de boende i de myggdrabbade områdena till slut ändå pusta ut när regeringen förtjänstfullt sköt till pengar, och säkrade bekämpningen för året. Men som det tyvärr sett ut under ett antal år finns fortfarande den långsiktiga oron kvar. Jag börjar få frågor om hur det ser ut, och vad som görs inför 2016 och framtiden. Det jag hittills lyckats få fram är att det finns totalt 8 miljoner, fördelat på Naturvårdsverket och landsbygdsprogrammet med 3 respektive 5 miljoner. Den summan räcker för behoven i Nedre Dalälvsregionen men ska, om jag förstår det rätt, fördelas efter ansökan till de områden som bedöms ha behov.

Till detta kommer frågan om långsiktighet. De boende i de drabbade områdena har rätt till en dräglig boendemiljö, och det är hela samhällets skyldighet att säkerställa detta. Det har länge funnits intresse för alternativa metoder till den biologiska bekämpningen med Vectobac G, vilket Nedab och länsstyrelserna i området arbetat med att titta på. Nu finns en ny metod med sterilisering av mygghannar som internationellt diskuteras för att användas mot zikaviruset i Brasilien. Det arbetet kommer att ledas av WHO och IAEA, och det vore ett ypperligt tillfälle för oss i Sverige att få stöd för de behov vi har. Men även om både kommuner och länsstyrelser skulle vilja delta i det arbetet så behövs ett nationellt engagemang för att göra verklighet av möjligheten att fasa ut Vectobac G för steriliserade mygghannar som primär bekämpningsmetod.
Det finns enligt en rapport från Nedab/Biologisk myggkontroll stora chanser att Vectobac G helt kan fasas ut om resurser tillförs för att Sverige ska kunna delta i detta samarbete, dock börjar omvärlden springa ifrån oss.

Mot den bakgrunden vill jag fråga klimat- och miljöministern:  

Hur ser egentligen resursfördelningen för myggbekämpningen ut för 2016, och kan ministern tänka sig att ta initiativ till ett svenskt deltagande i ett eventuellt internationellt projekt för att bekämpa myggor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-02-09 Överlämnad: 2016-02-11 Anmäld: 2016-02-12 Svarsdatum: 2016-02-17 Sista svarsdatum: 2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga