Musselodling

Skriftlig fråga 2006/07:1062 av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

Kornevik Jakobsson, Maria (c)

den 20 april

Fråga

2006/07:1062 Musselodling

av Maria Kornevik Jakobsson (c)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Våra svenska hav är i dag utsatta för ett stort tryck av föroreningar, och övergödningens effekter blir allt tydligare med algblomningar och minskade fiskbestånd. Med regeringens ambition att sätta havsmiljön högt på den miljöpolitiska agendan finns det anledning att aktivt diskutera och uppmärksamma olika metoder att rena våra hav. En metod som har visat sig minska övergödningens effekter är musselodling. Musselodling har visat sig vara en effektiv och billig metod att rena havsvatten från bland annat kväve, fosfor och kol eftersom närsalterna tas upp via växtplankton som är musslornas huvudföda. Det går samtidigt att återanvända restprodukter för gödning inom jordbruket.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till miljöministern:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att underlätta placering och etablering av musselodlingar som i dag försvåras av att fastighetsägarna har den ekonomiska rätten intill 300 meter från land och arrendeavtal därmed krävs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-04-20 Anmäld: 2007-04-23 Besvarad: 2007-04-25 Svar anmält: 2007-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-25)