Musiken som kulturyttring

Skriftlig fråga 2005/06:1877 av Johansson, Jörgen (c)

Johansson, Jörgen (c)

den 27 juni

Fråga 2005/06:1877 av Jörgen Johansson (c) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Musiken som kulturyttring

Länsmusiken har stor betydelse för människorna i landsorten. En av orsakerna är att länsmusiken arbetar med all sorts musik. Här är finmusiken lika mycket värd som den folkliga musiken. Detta visar att all sorts musik har ett berättigande som kulturform i vårt samhälle. Det är därför viktigt att satsningar från samhällets sida ser helheten i musikutbudet och därmed stimulerar all sorts musik. Länsmusiken i Västmanland tillhandahåller exempelvis ett brett musikutbud samtidigt som ett antal mötesplatser skapats där de som har ett genuint musikintresse får sitt stora fritidsintresse tillfredsställt. Därmed skapas grunden för att skapa delaktighet och ett eget skapande vilket är viktigt för människor, såväl som konsumenter av musik som för egen utveckling. Länsmusikens roll som bred stimulansbas för musiken som kulturyttring är alltså viktig. Här finns allt ifrån jazz, konstmusik, hiphop, folkmusik till orkester och dans, områden som alla står för ett unikt konstuttryck. Att då ställa orkestermusiken mot den här breda inriktningen, i anslagssammanhang, undergräver såväl folklighet som en bred utveckling av musiken som kulturyttring. De krafter som i dag arbetar för att nedrusta länsmusiken i syfte att gynna andra områden, som exempelvis Orkester-Sverige, gör hela kultursektorn en otjänst. Här är det inte en fråga om det ena eller det andra, det är en fråga om både och!

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stimulera ett brett kulturutbud inom musiksektorn som präglas av en helhetssyn och som tillvaratar de goda exemplen av musikutveckling som vi har i dag i landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-27 Besvarad: 2006-07-03 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-03)