Museijärnvägarnas överlevnad

Skriftlig fråga 2009/10:974 av Ericson, Gunvor G (mp)

Ericson, Gunvor G (mp)

den 5 augusti

Fråga

2009/10:974 Museijärnvägarnas överlevnad

av Gunvor G Ericson (mp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda vilka avgifter som krävs för att myndigheten ska vara självfinansierad från den 1 januari 2011. Enligt det förslag som Transportstyrelsen redovisade den 1 juli föreslås nya och förändrade avgifter inom vissa delar av dess verksamhet. Transportstyrelsen bedömer att det inte är lämpligt att införa hela avgiftsfinansieringen för verksamheten på järnvägsområdet redan 2011 och föreslår därför att avgifterna införs i tre steg; 2011, 2012 och 2013. Myndigheten bedömer att det är rimligt att börja med att avgiftsbelägga registerhållning, prövning av ansökningar om godkännande av tekniska system och prövning av ansökningar om dispens från JTF (Järnvägens trafikföreskrifter) från 2011. Även om det ska införas i tre steg kan förslaget bli förödande för museijärnvägarna. För Anten-Gräfsnäs järnväg skulle exempelvis kostnader för tillsyn och kontroller ligga på 150 000 till 200 000 kronor om året – nära en fjärdedel av museijärnvägens inkomster. I mitt hemlän Sörmland skulle avgifterna också innebära att de ideella föreningarna som driver banorna i Malmköping och Mariefred skulle få det mycket kärvt ekonomiskt och det är tveksamt om de överlever så kraftigt höjda kostnader i sina ideella föreningar. Mariefred räknar grovt med att det kommer att kosta 300 000 kronor. Det är mycket tveksamt om de kan klara den utgiftsökningen. Intäkter är biljettförsäljning, och att ta ut mycket högre pris leder troligen bara till färre resenärer och det blir ett moment 22. Det är skillnad på kommersiell trafik och den kulturverksamhet som museijärnvägarna bedriver, men det tar förslaget inte hänsyn till.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta som gör att museijärnvägarna slipper chockhöjda avgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-05 Anmäld: 2010-08-06 Besvarad: 2010-08-17 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-17)