Muren mellan Israel och Palestina

Skriftlig fråga 2005/06:502 av Larsson, Stina (c)

Larsson, Stina (c)

den 30 november

Fråga 2005/06:502 av Stina Larsson (c) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Muren mellan Israel och Palestina

Situationen mellan Israel och Palestina är och förblir problematisk. De israeliska bosättarna breder ut sig alltmer på Västbanken på bekostnad av palestiniernas välbefinnande. För att garantera det israeliska folkets säkerhet byggs det upp en mur eller barriär som skär rakt genom palestinska samhällen. I samband med byggandet tvingas många familjer lämna sina hem för att ge plats åt bulldozrar och betong.

Tyvärr byggs inte muren enligt den internationella överenskommelse som kom till stånd 1967, ”den gröna linjen”, i stället slingrar den sig in mot Västbanken och isolerar palestinier och styr över bördig jordbruksmark till den israeliska sidan. Muren är bara ett exempel på israelernas förtryck av palestinierna, men det är samtidigt en av de överträdelser som är tydlig och därmed enkel för utomstående aktörer att peka på.

Min fråga är:

Vad avser utrikesministern att göra för att Israel ska följa den internationella överenskommelsen och bygga muren enligt den gröna linjen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-30 Anmäld: 2005-11-30 Besvarad: 2005-12-07 Svar anmält: 2005-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-07)