multipelbomber

Skriftlig fråga 1998/99:653 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)
Fråga 1998/99:653 av Berit Jóhannesson (v) till försvarsministern om multipelbomber

den 25 maj

 

Human Rights Watch uppger att Nato använder multipelbomber i Jugoslavien. Dessa bomber avger 150-200 småbomber som sprids över ett stort område. Andelen blindgångare som ligger kvar är hög. Uppgifter från de allierades användning av multipelbomber i Gulfkriget 1991 säger att 1,5 miljoner odetonerade bomber låg kvar efter kriget. Under de två första åren efter kriget var det uppskattningsvis 1 600 personer (60 % av dem var under 15 år) som föll offer för dessa blindgångare. De små odetonerade bomberna har samma verkan som antipersonella minor. Sverige har tillsammans med många andra länder tack vare Ottawakonventionen infört totalförbud mot antipersonella minor. Eftersom svensk personal kan komma att sättas in i en multinationell fredsstyrka i Kosovo har dessa uppgifter särskild betydelse för Sverige.

Jag vill fråga försvarsministern:

 

Vilka åtgärder avser försvarsministern vidta med anledning av dessa oroande uppgifter?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-05-25 Anmäld: 1999-06-01 Besvarad: 1999-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga