Muddring av inloppet till Hargshamn

Skriftlig fråga 2013/14:65 av Gille, Agneta (S)

Gille, Agneta (S)

den 21 oktober

Fråga

2013/14:65 Muddring av inloppet till Hargshamn

av Agneta Gille (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Gruvindustrin är viktig för mindre orter och för Sverige i dess helhet. Den ökade efterfrågan på svenska mineraler innebär att fler gruvor har kunnat etablera sig, och för Uppsala län och Östhammars kommun är det mycket positivt att Bergslagsgruvorna åter har öppnats. Det skapar många nya arbetstillfällen och framtidstro.

För att gruvorna ska kunna växa och exportera malm i större utsträckning krävs det relativt små men ytterst strategiska investeringar från nationellt håll. Det handlar om att muddra inloppet till Hargshamn. Till denna hamn sker även import av till exempel biobränsle som torv och träpelletar. Det är mycket effektivare och miljövänligare att transportera tung och skrymmande last via sjötransporter. Om inloppet muddras kan hamnen ta emot moderna fartyg med stor last.

Det finns redan en färdig och miljöprövad plan för att fördjupa inloppet till Hargshamn. Att muddra inloppet till hamnen är viktigt för jobben, näringslivet och miljön i detta område. Detta samhällsnyttiga projekt ligger tyvärr på is, eftersom regeringen inte lämnat besked om statlig finansiering. 

Min fråga till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd är följande:

Vad kommer statsrådet att ta för initiativ för att få till stånd en muddring av inloppet till Hargshamn?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-10-21 Anmäld: 2013-10-22 Besvarad: 2013-10-30 Svar anmält: 2013-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-30)