MU-avtalet för konstnärer

Skriftlig fråga 2012/13:626 av Engle, Kerstin (S)

Engle, Kerstin (S)

den 27 juni

Fråga

2012/13:626 MU-avtalet för konstnärer

av Kerstin Engle (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

För drygt fyra år sedan undertecknades det så kallade MU-avtalet mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation/Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare. Avtalet syftar till att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av sina konstverk. Avtalet är bindande för statliga institutioner och museer.

Kulturrådet har nu gjort en uppföljning av hur avtalet tillämpas av museer och konsthallar. Närmare 40 procent i Kulturrådets enkät svarar att de tillämpar avtalet medan 60 procent av utställarna inte gör det.

Ekonomiska förutsättningar uppges som skäl till att inte tillämpa MU-avtalet, detta trots att många institutioner är offentligt finansierade. Resultatet visar också att några arrangörer haft svårt att tillämpa avtalet utan ökade resurser. Enligt Kulturrådets bedömning krävs budgetförstärkningar för att ersätta konstnärer avtalsmässigt, och bidragsgivare bör ställa ökade krav på implementering av avtalet.

Det kan inte vara rimligt att konstnärerna själva finansierar utställningskostnader med andra inkomster. Enligt Konstnärernas riksorganisation får detta som konsekvens att 64 procent av konstnärerna tjänar mindre än 13 300 kr i månaden.

Med anledning av ovanstående blir min fråga till kulturministern vilka åtgärder hon tänker vidta för att MU-avtalet ska tillämpas så att konstnärerna får den ersättning för utfört arbete som avsågs när avtalet tecknades.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-27 Anmäld: 2013-06-27 Besvarad: 2013-07-03 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-03)