Motverkan av lärartapp

Skriftlig fråga 2018/19:485 av Nermina Mizimovic (S)

Nermina Mizimovic (S)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Fler och fler lärare lämnar sina skolor för att höja lönen i en annan kommun eller byta till en friskola för att ha möjlighet att omförhandla sin lön. Det skapar en rörig situation för skolledningar och lärare. Men mest av allt är det eleverna som drabbas. Lärarflytten leder också till ökade kostnader för kommunen i och med nyrekryteringar, ökad arbetsbelastning för lärarna samt risk för försämrad måluppfyllelse.

Det är oftast yngre lärare som kan välja att byta kommun och arbetsplats medan de äldre, som blir kvar på arbetsplatsen, inte får någon del av löneglidningen. De erfarna lärarnas löner stiger inte i samma takt som de yngres.

Den S-ledda regeringen har visat att den inser vikten av läraryrket och genomförde under förra mandatperioden Lärarlönelyftet. Mer måste dock göras för att lärare inte ska behöva flytta för att få upp lönen. Det behövs en strategi för hur politiska beslut och arbetsgivarens lönepolitik ska bidra till att behålla lärare länge på ett och samma ställe. En lojalitetspremie för lärare som stannar på en och samma arbetsplats skulle kunna vara en lösning.

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström är:

 

Vad gör ministern för att motverka lärartappet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-03 Överlämnad: 2019-04-04 Anmäld: 2019-04-05 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga