motorväg mellan Mehedeby och Uppsala

Skriftlig fråga 2001/02:1329 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 juni

Fråga 2001/02:1329

av Ragnwi Marcelind (kd) till näringsminister Björn Rosengren om motorväg mellan Mehedeby och Uppsala

Standarden på vägen mellan Mehedeby och Uppsala är helt oacceptabel. Den har elva sträckor med en sammanlagd längd på 25 kilometer där farten är begränsad till 50 eller 70 kilometer per timme. Trafikanterna tvingas till ständiga fartändringar, vilket är negativt för miljö och trafiksäkerhet. Redan för 30 år sedan fanns det långt gångna planer på en ny E 4 mellan Uppsala och Mehedeby. Sedan dess har otaliga utredningar gjorts, liksom politiska utfästelser om byggstart, men inga har infriats.

E 4 genom norra Uppland är en mycket olycksdrabbad sträcka. På kort tid har fyra människor omkommit på sträckan. Mot bakgrund av detta är min fråga till näringsminstern:

När är hela sträckan Mehedby@Uppsala färdigbyggd med motorvägsstandad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarad: 2002-06-19 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-19)