Motorn till det nya Gripenplanet

Skriftlig fråga 2015/16:1545 av Daniel Bäckström (C)

Daniel Bäckström (C)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Flygvapnet är ett vapenslag av avgörande betydelse för att försvara och övervaka ett vidsträckt land som Sverige. Stridsflygsförmågan har också av regeringen pekats ut som av väsentlig betydelse för Sveriges försvar.

Stridsflygsförmågan i Sverige utgörs huvudsakligen av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Sedan lång tid tillbaka pågår arbetet med att utveckla och anskaffa den nya versionen Gripen E, som en efterträdare till dagens version C/D.

Införskaffandet av JAS 39 Gripen E är ett arbete som hålls samman av Försvarets materielverk. I detta arbete har av någon anledning frågan om underhåll och produktstöd av motorn inte lösts. Motorn är en väsentlig del av stridsflygplanet, som kan stå för uppemot halva kostnaden under flygplanets livscykel.

I fallet JAS 39 Gripen E är det fråga om en ny motor jämfört med den tidigare C/D-versionen. Motorn liksom andra system kräver förberedande planering och analys för att rätt resurser och önskvärd tillgänglighet i rätt tid ska uppnås. I exemplen Gripen A/B och C/D planerades och genomfördes dessa aktiviteter som en del av en tydlig målsättning redan från starten av utvecklingen. I exemplet med nuvarande Gripen C/D tog denna process mer än fem år.

Försvarsministern har i en tidigare interpellationsdebatt hänvisat till att samtal pågår mellan olika intressenter kring produktstödsfrågan. Ingen lösning verkar emellertid ännu ha nåtts. Då Gripen E snart ska börja användas är en sådan oklarhet allvarlig.

Mot bakgrund av att frågan om motorns produktstöd och underhåll ej är löst vill jag fråga försvarsministern: 

 

Vad avser försvarsministern att göra för förhindra att introduktionen av Gripen E försenas och därmed inverkar menligt på svensk stridsflygsförmåga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-29 Överlämnad: 2016-08-30 Anmäld: 2016-09-01 Svarsdatum: 2016-09-14 Sista svarsdatum: 2016-09-14
Svar på skriftlig fråga