Motorcyklar i bussfiler

Skriftlig fråga 2021/22:91 av Johan Hedin (C)

Johan Hedin (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag som syftar till att öka säkerheten för motorcyklister. Det ska ske inom befintliga ekonomiska ramar. Motorcyklisterna har under många år efterlyst och uppvaktat politiken om möjligheten att få köra i fler kollektivtrafikkörfält än de få som öppnat för denna trafik. Runt om i världen låter städer mc få färdas i bussfiler för att öka säkerheten.

Det har lyfts farhågor om att åtgärden att tillåta mc i bussfiler faller utanför regeringsuppdraget.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Delar ministern uppfattningen att trafiksäkerhetsåtgärden att öppna upp fler bussfiler för mc skulle kunna rymmas inom regeringsuppdraget, och avser ministern vidta några åtgärder utifrån sin uppfattning​​​

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Överlämnad: 2021-10-06 Anmäld: 2021-10-12 Svarsdatum: 2021-10-13 Sista svarsdatum: 2021-10-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga