motköp

Skriftlig fråga 2003/04:1573 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 30 augusti

Fråga 2003/04:1573

av Torsten Lindström (kd) till näringsminister Leif Pagrotsky om motköp

Under senare år har problemet med så kallade motköp kommit att uppmärksammas. Det må vara en sak om privata företag ägnar sig åt sådant som en del av affärsuppgörelser, men det är djupt problematiskt om staten via myndigheter eller företag ägnar sig åt det. Ett exempel är JAS-affärerna där staten genom delaktighet i försäljningen av flygplanet och också genom sina företag medverkar eller misstänks medverka till att svenska arbetstillfällen försvinner. Att argumentera att detta uppvägs av andra nytillkomna arbetstillfällen är föga värt och svårt att se.

Ett annat exempel där svenska jobb misstänks ha försvunnit är då statliga SJ:s underhållsverksamhet sade upp avtalet med Lucchini Sweden om underhåll av järnvägshjul. Det resulterar i att 21 personer sägs upp från Lucchini Sweden i Surahammar. Det arbete som tidigare gjorts i Surahammar kommer nu att göras av ett tjeckiskt företag. Tjeckien är ett aktuellt land i JAS-sammanhang. Oavsett om det är motköp som använts i det refererade exemplet eller ej finns andra fall där det definitivt skett.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga näringsministern:

Avser näringsministern att fortsättningsvis använda sig av motköp, när det leder till att svenska arbetstillfällen slås ut?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-08-30 Besvarad: 2004-09-13 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-13)