Mötesregler under pandemin

Skriftlig fråga 2020/21:1773 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

På Ikea i Uppsala får långt över 1 000 personer samlas samtidigt enligt gällande regler. 

Enligt samma kvadratmeterregel skulle Uppsala domkyrka kunna erbjuda 273 personer att få fira gudstjänst. Men enligt gällande regler får man bara vara åtta personer.

Vi vet att ett stort problem under coronakrisen är ensamhet. Många Uppsalabor undrar varför regeringen bedömer att Ikea är en säkrare plats att mötas på än domkyrkan – och varför det är samma maxtak som gäller oavsett om det är ett litet kapell eller en domkyrka.

I Kalifornien får kyrkor fira gudstjänst inomhus sedan i förra veckan. Detta förutsatt att man avstår från sång och inte överskrider 50 procent av lokalens kapacitet i kyrkor som finns i områden med låg smittspridning. I områden som bedöms ha hög smittspridning får lokaler utnyttjas till max 25 procent. I det senare fallet betyder det alltså att det måste vara tre tomma platser mellan varje sittande person.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Kommer ministern och regeringen att införa mer flexibla regler?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-11 Överlämnad: 2021-02-11 Anmäld: 2021-02-12 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga