morgontrötta elevers rätt till utbildning

Skriftlig fråga 2000/01:1552 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 6 augusti

Fråga 2000/01:1552

av Laila Bjurling (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om morgontrötta elevers rätt till utbildning

Förstör vi våra ungdomars möjligheter till bra utbildning genom gamla föreställningar om när skolan ska börja på morgonen?

Vid ett besök hos ungdomar som går det individuella programmet i gymnasieskolan fick jag vara med om en diskussion kring livsstilsfrågor där vi bl.a. diskuterade mat- och sömnvanor. Det visade sig att en överväldigande majoritet av dessa ungdomar ansåg sig själva vara kvällsmänniskor, dvs. att de var pigga på kvällen och trötta på morgonen. Det som slog mig då var om det finns något samband mellan morgontröttheten och att de går på det individuella programmet. Kan det vara så, att kravet på att gå upp tidigt på morgonen förstör möjligheten för dessa ungdomar att tillgodogöra sig undervisningen?

Två forskare i Umeå och Uppsala har låtit sjundeklassare i tre kommuner svara på frågor om mat- och sömnvanor. Resultaten är slående; utpräglade kvällsmänniskor har inte bara sämre matvanor är morgonmänniskorna, de har dessutom svårare att följa med i skolarbetet. Därav borde man kunna dra slutsatsen att en så enkel förändring som att senarelägga skoldagens start skulle kunna förebygga många elevers problem i skolan.

Jag vill med anledning av ovanstående ställa följande fråga till skolministern:

Vad avser ministern vidtaga för åtgärder för att skolan på ett bättre sätt ska möta behoven av undervisning hos kvällspigga och därmed morgontrötta elever?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarad: 2001-08-17 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-17)