Mor Gabriels kloster i Turkiet

Skriftlig fråga 2010/11:443 av Halef, Robert (KD)

Halef, Robert (KD)

den 8 april

Fråga

2010/11:443 Mor Gabriels kloster i Turkiet

av Robert Halef (KD)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Det syriskortodoxa klostret Mor Gabriel i sydöstra Turkiet är ett av världens äldsta kloster som fortfarande är aktivt. Klostret lever dock under ständigt hot från turkiska myndigheter och grannbyar som vill göra anspråk på en del av klostrets egendom. Tingsrätten i Midyat beslutade år 2009 att klostret är den rättmätiga ägaren till marken och fastigheten. Högsta domstolen i Ankara har emellertid hävt detta beslut med motiveringen att tingsrätten inte har rätt att fatta beslut i ärendet, trots att ett tiotal rättegångar ägt rum under flera år.

Mor Gabriels existens är ständigt hotad och syftet är att skrämma i väg de resterande omkring 3 000 kristna syrianer som bor kvar i området. Många syrianer, som tillhör ursprungsbefolkningen i sydöstra Turkiet, har tvingast fly landet på grund av etniskt och religiöst förtryck, och nu konfiskeras deras egendom. Den turkiska staten gör allt för att inskränka den syrianska minoritetens rätt till mänskliga rättigheter.

För ett par veckor sedan besökte en delegation med fyra biskopar tillsammans med den syriskortodoxa kyrkans överhuvud patriarken Mor Ignatius Zakka I Iwas Ankara. Delegationen träffade premiärminister Recip Tayip Erdogan och vädjade för att få slut på förföljelserna mot klostret. Men mötet var utan resultat.

 Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesministern.

Avser utrikesministern i kontakter med Turkiets regering att verka för att stoppa planerna på att konfiskera en del av klostret Mor Gabriels egendom?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-04-08 Anmäld: 2011-04-08 Svar anmält: 2011-04-14 Besvarad: 2011-04-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-14)