Mor Gabriel-klostret i Turkiet

Skriftlig fråga 2018/19:656 av Robert Halef (KD)

Robert Halef (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Det syrisk-ortodoxa klostret Mor Gabriel i staden Midyat i sydöstra Turkiet byggdes år 397 och är ett av världens äldsta kloster som fortfarande har aktiv verksamhet.

Ärkebiskop, munkar, nunnor och studenter bor i klostret året runt och utövar religiös verksamhet. Tusentals besökare kommer årligen till klostret för att ta del av det mycket betydelsefulla religiösa och kulturella arvet.

Turkiska staten gjorde år 2008 anspråk på en del av klostrets egendom, och sedan dess har rättsprocessen varit igång gällande äganderätten av en större del av markegendomen. Trots tingsrättens beslut i Midyat om att Mor Gabriel-klostret är den rättmätiga ägaren till den omtvistade marken beslutade år 2009 Högsta domstolen i Ankara om konfiskering. Därmed hävde Högsta domstolen tingsrättens dom. Regeringen och domstolen ansåg att den omtvistade marken tillhörde turkiska staten.

Syrianer i hemlandet Turkiet och i diasporan protesterade kraftigt mot detta beslut som är orättfärdigt. EU-parlamentet har ett flertal gånger i landsrapporter uppmanat Turkiet att återlämna marken och respektera religionsfriheten.

Personligen närvarade jag vid rättegången i Midyat för att ta del av rättsprocessen och har sedan dess aktivt verkat för att egendomen återlämnas och åter registreras på Mor Gabriel-stiftelsen. Jag har tillsammans med en delegation bestående av representanter för olika syrianska organisationer från ett flertal europeiska länder träffat Turkiets tidigare och nuvarande president och haft dialog om klostrets egendom.

Efter denna dialog med den turkiska regeringen har 12 av 30 fastigheter återlämnats. Detta är vi glada för men processen fortgår och den kvarvarande egendomen innanför och utanför klostrets murar är fortfarande konfiskerad av den turkiska staten.

Detta gör att de få syrianer som bor kvar i området känner sig oroliga över sin framtid. Syrianer världen över är oroliga över klostrets framtid och överlevnad; det har ett starkt historiskt och religiöst symbolmässigt värde för ursprungsbefolkningen syrianer.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt kommer ministern att verka bilateralt för att den återstående konfiskerade markegendomen återlämnas till dess rättmätiga ägare, det syrisk-ortodoxa klostret Mor Gabriel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-15 Överlämnad: 2019-05-16 Besvarad: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22 Anmäld: 2019-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga