Mor- och farföräldrars umgänge med barnbarn

Skriftlig fråga 2005/06:2066 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 28 augusti

Fråga 2005/06:2066 av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Mor- och farföräldrars umgänge med barnbarn

I de nya vårdnadsreglerna lyfts mor- och farföräldrarnas roll fram. Jag välkomnar att barnbarnets behov av umgänge med mor- och farföräldrar fått ett tydligt erkännande. Alltför ofta har mor- och farföräldrarna mist kontakten med ett älskat barnbarn endast som en konsekvens av att relationen mellan barnets föräldrar brister. Barnets bästa kan trots detta vara möjligheten till en relation med äldre generationer. Mor- och farföräldrars betydelse i Sverige mäts inte i överlevnadsgrad men har en stor psykologisk betydelse. En majoritet av mor- och farmödrar i Sverige har sett efter sina barnbarn under det senaste året, de har avlastat föräldrarna.

Äldre visar på hur livscykeln fungerar, för åldrande och död, och är en länk till det förflutna. Tillgång till en trygg person kan ge andra perspektiv på tillvaron och förmedla andra värderingar utifrån livserfarenhet. Allmänt finns kunskap men brist på forskning av mor- och farföräldrars betydelse för barnet riskerar att försvaga implementering av lagstiftarens mening.

Vilka åtgärder avser justitieminister Thomas Bodström att vidta för att barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar inte begränsas av dagens brist på forskning utan att lagstiftningen får det avsedda genomslaget för barnens bästa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-28 Besvarad: 2006-09-07 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-07)