mönstring

Skriftlig fråga 2001/02:418 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 12 december

Fråga 2001/02:418

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om mönstring

I en forskningsrapport av Jörgen Kalmendal, doktorand i etnologi vid Försvarshögskolan, framgår det tydligt att svenska medborgare med utländsk bakgrund inte rekryteras till totalförsvaret i samma utsträckning som svenska medborgare med svensk bakgrund. Av de mönstrande med svensk bakgrund rekryteras 40 %, motsvarande andel bland dem med utländsk bakgrund är 20 %. Etnicitet är uppenbarligen en viktig faktor vid mönstringen. De attityder som diskriminerar invandrare är inte något unikt för Pliktverket, de finns i hela samhället. Pliktverket har dock ett ansvar att se till att folkförankringen av försvaret verkligen omfattar hela folket. Vänsterpartiet har tidigare motionerat om vikten av att försvaret även blir en angelägenhet för de nya svenskarna. I motion 2001/02:v442 skriver vi bl.a. "Eftersom Pliktverket inte efterfrågar uppgifter om utländsk bakgrund vet vi inte om inskrivningsprovet har en utslagningseffekt. Riksdagen bör därför begära att regeringen tillsätter en utredning som ser över huruvida inskrivningsproven vid mönstringen missgynnar eller diskriminerar personer med utländsk bakgrund." Därför är det av stort intresse för oss att veta vad försvarsministern har tänkt vidta för åtgärder för att motverka det faktum att svenska medborgare med utländsk bakgrund inte rekryteras till totalförsvaret i samma utsträckning som medborgare med svensk bakgrund. Min fråga blir därför:

Avser ministern att vidtaga särskilda åtgärder för att komma till rätta med ovan nämnda problem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-12-12 Besvarad: 2001-12-19 Anmäld: 2002-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-19)