Momskompensation till privata alternativ

Skriftlig fråga 2007/08:666 av Gerdau, Mats (m)

Gerdau, Mats (m)

den 25 januari

Fråga

2007/08:666 Momskompensation till privata alternativ

av Mats Gerdau (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Friskolor, enskilda förskolor och privata anordnare i äldreomsorgen måste, till skillnad från kommunens egen verksamhet, betala moms på sina inköp. För att undanröja dessa ojämlika villkor kan kommunerna kompensera de privata utförarna för momskostnaderna och sedan få tillbaka pengarna genom att söka statsbidrag för detta.

Inom skolan är det praxis att lägga på 6 procent på skolpengen i form av momskompensation och det är också dessa 6 procent som kommunen kan få statsbidrag för. Det finns dock exempel på kommuner som inte kompenserar de privata anordnarna fullt ut. Ett aktuellt fall är socialdemokratiskt styrda Bjuvs kommun i Skåne som nu från årsskiftet halverat momskompensationen till 3 procent. Om kommunen samtidigt söker fullt statsbidrag och behåller mellanskillnaden själv så måste väl detta agerande betraktas som bedrägligt? Syftet med statsbidraget är ju att skapa så lika villkor som möjligt mellan kommunala och privata alternativ, inte att kommunen ska tjäna pengar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mats Odell följande.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att försäkra sig om att den momskompensation som kommunerna söker verkligen kommer de privata anordnarna till godo?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-01-25 Anmäld: 2008-01-29 Besvarad: 2008-01-30 Svar anmält: 2008-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-30)