Momshantering i samband med covid-19-vaccinationer

Skriftlig fråga 2020/21:1849 av Eric Westroth (SD)

Eric Westroth (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har bestämt att vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfri för den som låter sig vaccineras och att staten står för kostnaderna. Sverige har stora utmaningar framför sig i att så snabbt som möjligt ge så stor andel av befolkningen som möjligt ett erbjudande om att låta sig vaccineras.

Men tyvärr har vi sett förseningar i vaccinationsleveranserna. Det skapar en ännu större utmaning i att nå målsättningen om att alla vuxna som bor i Sverige ska hinna vaccineras före halvårsskiftet 2021. Och det har i dagarna dessutom uppmärksammats att det finns vissa oklarheter kring momshanteringen vid extraordinära åtgärder i samband med att man tillfälligt utökar kapaciteten för vaccinationer. Som bekant är vården en momsbefriad verksamhet. Härvid kan det uppstå vissa komplikationer i samband med en tillfällig kapacitetsutbyggnad.

Det kan exempelvis handla om hyra av extern lokal för vaccinering eller nyttjande av resurspersonal. Fastighetsägaren hyr ut en lokal men saknar ingående moms att dra av den utgående momsen mot, vilket kan leda till en ovilja att hyra ut lokaler till momsbefriad verksamhet. Inhyrning av privata vårdgivare och personal drabbas också av moms, eftersom inhyraren inte har någon möjlighet att dra av momsen. Det uppmärksammades redan vid vaccinationerna av svininfluensan 2009 att det uppkom momsproblematik vid hanteringen av vaccin, såsom vid vidareförsäljning och distribution.

EU har öppnat upp för ett kvalificerat undantag, det vill säga möjligheten till nedsatt moms eller momsbefrielse för godkända covid-19-vacciner och närliggande tjänster runt dessa. Sverige har redan regler som undantar vissa leveranser av läkemedel som säljs på recept från moms med rätt till avdrag. Vaccin har i praxis ansetts omfattas av bestämmelsen, men den exakta omfattningen anses av branschen vara oklar. Denna problematik uppmärksammades också redan i samband med svininfluensavaccinationerna 2009. Trots detta har tidigare regeringar passivt valt att inte göra någonting åt problemet.

Det borde dock vara av största intresse för Sverige i rådande läge att snarast undanröja alla tveksamheter när det gäller momsregelverket inför kommande massvaccinationer. Detta för att vara beredd att kunna utnyttja den fullständiga vaccinationskapaciteten när leveranserna av vacciner väl inkommer. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Har ministern och regeringen identifierat vilka problem som kan tänkas uppstå med avseende på momshanteringen i samband med covid-19-vaccinationer, och har ministern i så fall för avsikt att undanröja eventuella momshinder eller momsfrågeställningar för att snarast kunna mobilisera samtliga resurser som kan bidra till att så snart som möjligt bygga upp Sveriges vaccinationskapacitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-17 Överlämnad: 2021-02-17 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga