momsfordringar

Skriftlig fråga 2003/04:1241 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 21 maj

Fråga 2003/04:1241

av Maria Larsson (kd) till finansminister Bosse Ringholm om momsfordringar

Många företagare måste göra stora privatekonomiska uppoffringar för att kunna betala in mervärdesskatten. Momsskulden till staten kan uppstå långt före det att den underliggande fakturan är betald.

Inte mindre än 55 % av alla företag uppgav i en undersökning gjord av Företagarna att de under 2003 tvingats betala moms för fakturor som ännu ej betalts. Det är uppenbart att detta skapar ett likviditetsproblem för företagaren.

Likaså har det visat sig omöjligt för en företagare att kunna kvitta en skatteskuld som uppstått på grund av mervärdesskatt mot en fordran i mervärdesskatt som företagaren har på staten ett senare räkenskapsår. Reglerna är helt enkelt inte företagsvänliga och de fiskala vinsterna för staten är försumbara.

Min fråga till finansministern är:

Vad avser finansministern att göra för att underlätta för småföretagen vad gäller mervärdesskatteinbetalningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-21 Anmäld: 2004-05-24 Besvarad: 2004-05-26 Svar anmält: 2004-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-26)