Momsdeklarationstidpunkt för småföretag

Skriftlig fråga 2012/13:222 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 19 december

Fråga

2012/13:222 Momsdeklarationstidpunkt för småföretag

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

De nya bestämmelserna i 26 kap. 11 och 33 §§ skatteförfarandelagen innebär att ca 500 000 småföretagare som i dag redovisar moms i sin inkomstdeklaration i stället ska redovisa moms i en separat skattedeklaration, en skattedeklaration som enligt de nya reglerna ska lämnas för första gången den 26 februari 2014. De nya reglerna innebär att företagare måste sammanställa ett preliminärt bokslut för att få fram underlag för momsredovisning i den skattedeklaration som ska lämnas den 26 februari. Inkomstdeklarationen finns dock tillgänglig tidigast en månad senare. Det går därför inte ens med en god planering att samordna arbetet med bokslut, inkomstdeklaration och momsredovisning. Följden blir ett mycket omfattande merarbete, och därmed även en merkostnad, för samtliga småföretagare.

EU:s mervärdesskattedirektiv ger möjlighet att i denna fråga begära ett undantag. Vid behandlingen av propositionen om skatteförfarandet i november 2011 uttalade skatteutskottet i sitt betänkande: Enligt utskottets uppfattning måste det uppfattas som en betydande olägenhet att behöva lämna två deklarationer vid olika tidpunkter efter varje beskattningsår. Det handlar om ett stort antal företag, närmare 500 000. Utskottet anser att det är viktigt att alla ansträngningar görs för att lösa detta problem och utgår från att regeringen kommer att undersöka möjligheterna att få igenom ett undantag från direktivets bestämmelser. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har nu tillskrivit skatteutskottet i frågan och menar att ärendet brådskar.

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter avser statsrådet att ta eller inte ta ett initiativ i frågan, det vill säga begära ett undantag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-12-19 Anmäld: 2012-12-19 Svar anmält: 2013-01-15 Besvarad: 2013-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-15)