Moms vid second hand-försäljning

Skriftlig fråga 2014/15:226 av Mattias Ottosson (S)

Mattias Ottosson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sedan Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 2988-13 har Skatteverket ändrat bedömningen av var gränsen går mellan ideell och kommersiell verksamhet. Verket har skickat ut en uppmaning till vissa ideella organisationer som bedriver second hand-försäljning med en rekommendation om att momsregistrera verksamheten. På detta ämne har finansministern tidigare fått tre skriftliga frågor: 2014/15:124, 2014/15:141 och 2014/15:171.

I svaren på ovanstående skriftliga frågor säger finansministern att hon har som ambition att säkerställa att det finns goda förutsättningar för ideella organisationer att skapa intäkter till sin verksamhet samt att hon kommer att följa utvecklingen noga. Hon skriver också att hon inte kommer att vidta några omedelbara åtgärder i ärendet.

Second hand-försäljningen är ofta en stor del av de berörda organisationernas verksamhet och finansierar i stor utsträckning deras arbete med välgörenhet och annan samhällsnyttig verksamhet. Därför är det viktigt för oss att ligga steget före och förutse det som kan komma att bli ett stort problem för dessa organisationer.

Med anledning av detta vill jag fråga finansministern:

 

Avser finansministern att agera i frågan om ideella organisationers verksamheter tvingas lägga ned, och på vilket sätt kommer finansministern i så fall att agera om den nya gränsdragningen på ett märkbart sätt påverkar den ideella sektorn som arbetar med second hand-försäljning?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2015-02-13 Anmäld: 2015-02-17 Sista svarsdatum: 2015-02-25
Svar på skriftlig fråga