Moms på vårdpersonal

Skriftlig fråga 2018/19:394 av Kjell Jansson (M)

Kjell Jansson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2018 har Skatteverket utfärdat ett ställningstagande som innebär att uthyrning av personal till vårdbolag är momspliktigt från och med juli 2019.

Skatteverkets nya ställningstagande förändrar nu drastiskt villkoren för uthyrning av vårdpersonal. Den nya skattebördan för vårdaktörer medför effekter som i dagsläget är svåra att överblicka. I synnerhet påverkar detta hälso- och sjukvården utanför våra största städer där det är svårare att rekrytera kvalificerad vårdpersonal.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkra god och tillgänglig hälso- och sjukvård i hela landet givet de nya skattepålagor som nu drabbar uthyrning av vårdpersonal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-13 Överlämnad: 2019-03-13 Anmäld: 2019-03-14 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-20
Svar på skriftlig fråga