Moms på simskolor

Skriftlig fråga 2016/17:935 av Johan Löfstrand (S)

Johan Löfstrand (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Att kunna simma är viktigt och något som många av oss tar för självklart. Men för att kunna simma krävs respekt för och erfarenhet av vatten. Det är i simskolan för små barn som man får vattenvana och därmed respekt för vatten. Man lär sig också de första simtagen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger att drunkning är den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern ett till sex år. Det visar att det är av allra högsta vikt att alla barn och föräldrar får möjlighet att lära sig att hantera vatten och att simma.

Enligt momsbestämmelserna har idrott en moms på 6 procent. Simskolor har en moms på 6 procent oavsett ålder. Riktlinjerna säger att det är syftet med verksamheten som ska avgöra vilken momssats som ska tillämpas. I praktiken gäller dock inte detta; simskolor för vuxna och äldre barn har en moms på 6 procent, medan simskolor för barn under 5 år har en moms på 25 procent.

Skatteverket ger automatiskt simskolor för små barn under 5 år en moms på 25 procent även om verksamheten har ett uttalat syfte att lära barnen att simma. Skatteverket menar att syftet med verksamheten inte är att simma utan förberedelse för att simma. En nyans som direkt ger en stor skillnad i vilken kostnad den enskilde i slutändan får betala för barnsimmet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur tänker ministern och regeringen agera när det gäller moms på simskolor för att förbättra möjligheterna för barn i alla åldrar att få vattenvana och simskoleundervisning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-02-23 Överlämnad: 2017-02-24 Anmäld: 2017-02-28 Svarsdatum: 2017-03-08 Sista svarsdatum: 2017-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga