Moms på ljudböcker

Skriftlig fråga 2006/07:1285 av Olsson, LiseLotte (v)

Olsson, LiseLotte (v)

den 31 maj

Fråga

2006/07:1285 Moms på ljudböcker

av LiseLotte Olsson (v)

till finansminister Anders Borg (m)

År 2002 sänktes mervärdesskatten på böcker och tidskrifter i Sverige från 25 till 6 procent. Även ljudböcker omfattades av sänkningen. När det nu gått några år sedan sänkningen kan vi se att effekterna är positiva och att både utgivning och konsumtion av ljudböcker har ökat markant.

Denna ökade tillgänglighet är av största vikt för individer och grupper som av olika skäl, till exempel en synskada, inte kan tillgodogöra sig tryckta böcker.

Det faktum att Sverige sänkt momsen på ljudböcker har ifrågasatts och ifrågasätts fortfarande av EU. Med hänvisning till EU:s mervärdesskattedirektiv från 1977 har EU-kommissionen i en skrivelse april 2006 protesterat mot den sänkta momsen på ljudböcker som Sverige infört. Enligt EU-reglerna betraktas alla ljudproduktioner på cd som likvärdiga.

Sverige ansåg i sitt första svar att ljudböcker måste jämföras med tryckta böcker och kunna omfattas av den lägre skatten. Ett viktigt argument var också att inte diskriminera personer med lässvårigheter. EU har hittills förhållit sig kallsinnigt till Sveriges argument.

Mot denna bakgrund vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna ha samma moms på ljudböcker som på tryckta böcker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-31 Anmäld: 2007-05-31 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)