Moms på e-böcker

Skriftlig fråga 2012/13:98 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 8 november

Fråga

2012/13:98 Moms på e-böcker

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I såväl Frankrike som Luxemburg har man sänkt momsen på e-böcker till samma skattesats som för pappersböcker. Sveriges riksdag har i remissvaret på EU:s grönbok om det framtida momssystemet slagit fast att man vill ha samma momssats på alla bokformat. Tack vare Sveriges agerande har alla medlemsländer nu möjlighet att ha låg moms på ljudböcker.

Avser statsrådet att ta något initiativ i frågan om moms på e-böcker?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-11-08 Anmäld: 2012-11-08 Besvarad: 2012-11-20 Svar anmält: 2012-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-20)