Moms och cateringföretag

Skriftlig fråga 2007/08:265 av König Jerlmyr, Anna (m)

König Jerlmyr, Anna (m)

den 14 november

Fråga

2007/08:265 Moms och cateringföretag

av Anna König Jerlmyr (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringens sänkta arbetsgivaravgifter och krafttag mot svartjobb inom restaurangnäringen är glädjande. Det är viktigt med fler åtgärder som leder till att motverka en utbredd svart marknad inom branschen, inte minst inom cateringverksamheten, som utgör en viktig del inom restaurangnäringen. När en kund beställer catering för mat är momsen 12 procent, men vill kunden även beställa serveringspersonal belastas inte bara personalkostnaden med 25 procent utan också maten. Detta ställer till stora problem för företagen, som har svårt att förklara för kunden hur systemet fungerar när matpriset måste höjas 13 procentenheter. Inte minst kan detta resultera i att kunden anlitar svart serveringspersonal. Regelverket uppmuntrar således till svart arbetskraft.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga vad stadsrådet avser att vidta för åtgärder för att minska regelkrånglet kring moms inom cateringbranschen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-14 Anmäld: 2007-11-14 Besvarad: 2007-11-21 Svar anmält: 2007-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-21)