Moms- och tullförluster vid privatimport

Skriftlig fråga 2017/18:582 av Olle Felten (SD)

Olle Felten (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Privatimporten till Sverige ökar kraftigt. Rapporterna om utvecklingen av paketleveranserna till Sverige och bristerna i transportörernas arbete med tull- och momsdeklarationer har duggat tätt under den senaste tiden. Allt pekar på att de ekonomiska konsekvenserna för såväl staten som svensk handel är mycket negativa som en följd av att pakettransportörerna, till exempel statliga Postnord, är mycket stora.

Försiktiga beräkningar gör gällande att enbart statens förlust på grund av uteblivna momsinbetalningar för en stor andel av paketleveranserna i samband med näthandel från Kina handlar om flera miljarder kronor per år. Detta är naturligtvis inte acceptabelt.

Det finns dessutom tydliga indikationer på att det förekommer ett utbrett fusk med varuvärdesredovisningen för paketförsändelser från Kina. Genom att systematiskt ange för låga belopp för varuvärde byggs ytterligare ett stort gap upp mellan korrekt och verklig redovisning av både moms och tull. Empiriska undersökningar ger vid handen att glappet kan vara så stort som 50 procent.

Sammantaget innebär detta att staten går miste om åtskilliga miljarder i momsintäkter och sannolikt även stora belopp i form av ej redovisad tull. Den negativa påverkan på svensk handel ökar också genom att privatimport, på det ovan beskrivna sättet, skattesubventioneras av staten genom att felen inte korrigeras.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är därför:

 

Hur avser ministern att agera dels för att se till att momsredovisningen för privatimporten säkerställs och dels för att säkerställa korrekta värdeunderlag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-01-16 Överlämnad: 2018-01-17 Anmäld: 2018-01-18 Sista svarsdatum: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-01-29
Svar på skriftlig fråga