Moldavien

Skriftlig fråga 2013/14:503 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 19 mars

Fråga

2013/14:503 Moldavien

av Peter Persson (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Jag vill uppmärksamma utrikesministern på riskerna för att det som sker i Ukraina mycket väl kan upprepas i Moldavien.

Moldavien är en föga uppmärksammad stat mellan Rumänien och Ukraina. I likhet med Ukraina ingick den som en republik i Sovjetunionen och blev en självständig stat vid Sovjetunionens upplösning. Det fanns inledningsvis planer på att förena Moldavien med Rumänien. Länderna har en delvis gemensam historia, och moldaviskan är en rumänsk dialekt.

En del av Moldavien, Transnistrien, som bebos av ca 30 procent etniska ryssar, förklarade sig självständigt med väpnat ryskt stöd efter ett kort inbördeskrig mot övriga Moldavien 1992. I Moldavien finns nu en rörelse mot ökade kontakter med EU och Europa som inte gillas i Transnistrien. Som en motreaktion har även en kristen turkisktalande minoritet i en annan del av Moldavien, gagauzierna, börjat tala om behov av skydd från Ryssland.

Hur avser utrikesministern att agera inom EU för att det som sker i Ukraina inte ska få ett liknande förlopp i Moldavien?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-19 Anmäld: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-04-02 Besvarad: 2014-04-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-02)