Möjligheterna för svenskar bosatta i Storbritannien att söka pass

Skriftlig fråga 2021/22:1620 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

En bekymrad mamma kontaktade mig gällande processen att förnya pass vid svenska ambassaden i London. Hon pekade på bokningstiderna, resekostnaderna och ändringarna efter Brexit med att den fria rörligheten mellan Storbritannien och Europeiska unionen upphörde den 31 december 2020. 

De långa bokningstiderna för att förnya passet har gjort det svårt för de cirka 100 000 svenskar som bor i Storbritannien. Nyligen ändrades möjligheten att boka tider för passansökan från ett tillfälle i veckan till en gång i månaden. De dyra rese- och omkostnaderna är också omständliga, särskilt för de svenskar som inte bor i London. Samtidigt finns ett stort behov av att systemet uppdateras, moderniseras och digitaliseras. 

Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och goda relationer till Storbritannien. Senast i februari besökte utrikeshandelsminister Anna Hallberg landet för att stärka handeln mellan Sverige och Storbritannien. Många ungdomar väljer att åka dit för att lära sig språket och arbeta. Samtidigt har intresset för Sverige och den svenska kulturen och livsstilen ökat i Storbritannien. 

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:


Avser ministern att vidta åtgärder för svenskar i Storbritannien att söka pass?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-23 Överlämnad: 2022-05-23 Anmäld: 2022-05-25 Svarsdatum: 2022-06-01 Sista svarsdatum: 2022-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga